Share |
Cascade de Cat Cat
Cascade de Cat Cat
Village de Sin Chải
Village de Sin Chải
Village de Ban Ho
Village de Ban Ho
Village de Cat Cat
Village de Cat Cat
Chemin à Sa Pa
Chemin à Sa Pa
Un corner de Sapa
Un corner de Sapa
Champs de mais
Champs de mais
Mt. de Fansipan
Mt. de Fansipan
Sentier vers Fansipan
Sentier vers Fansipan
Escalade de Fansipan
Escalade de Fansipan
Montagne de Ham Rong
Montagne de Ham Rong
Montagne de Ham Rong
Montagne de Ham Rong
Village de Sin Chải
Village de Sin Chải
Village de Ma Tra
Village de Ma Tra
Randonnée sur les champs
Randonnée sur les champs
Village de Lao Chai
Village de Lao Chai
Rizière en terrasse
Rizière en terrasse
Ville de Sapa
Ville de Sapa
Ville de Sapa
Ville de Sapa
Cascade Argent
Cascade Argent
Parc national
Parc national