Share |
Thác Cát Cát
Thác Cát Cát
Bản Sín Chải
Bản Sín Chải
Bản Hồ
Bản Hồ
Bản Cát Cát
Bản Cát Cát
Đường đến Sa Pả
Đường đến Sa Pả
Một góc Sapa
Một góc Sapa
Nương ngô
Nương ngô
Núi Fansipan
Núi Fansipan
Lối mòn đi Fansipan
Lối mòn đi Fansipan
Leo núi Fansipan
Leo núi Fansipan
Núi Hàm Rồng
Núi Hàm Rồng
Núi Hàm Rồng
Núi Hàm Rồng
Bản Sín Chải
Bản Sín Chải
Bản Má Tra
Bản Má Tra
Dã ngoại trên ruộng bậc thang
Dã ngoại trên ruộng bậc thang
Bản Lao Chải
Bản Lao Chải
Ruộng bậc thang
Ruộng bậc thang
Thị trấn Sapa
Thị trấn Sapa
Thị trấn Sapa
Thị trấn Sapa
Thác Bạc
Thác Bạc
Vườn Quốc Gia
Vườn Quốc Gia