Share |
Xe lanh
Xe lanh
Gia đình người Tày
Gia đình người Tày
Hút thuốc lào
Hút thuốc lào
Gia đình người Dao đỏ
Gia đình người Dao đỏ
Bà cụ người Nùng
Bà cụ người Nùng
Người Mông Hoa
Người Mông Hoa
Đến trường
Đến trường
Em bé Hmông
Em bé Hmông
Bán rượu ngô
Bán rượu ngô
Hai cậu bé
Hai cậu bé
Người Dáy
Người Dáy
Dao tiền
Dao tiền
Phụ nữ Dao tiền
Phụ nữ Dao tiền
Dao đen
Dao đen
Gia đình người Hmông đen
Gia đình người Hmông đen
Chợ phiên Bắc Hà
Chợ phiên Bắc Hà
Phụ nữ Hmông hoa
Phụ nữ Hmông hoa
Người Hmông đỏ
Người Hmông đỏ