Share |

Vé tàu hạng nhất (khoang 4 giường)

Giá từ 625.000 USD/vé

Khoang 4 giường điều hòa ốp gỗ được cung cấp bởi các hãng tàu khác nhau: Ratraco, Tulico, Et Pumpkin, King Express, Livitran, Viet Royal Train, Green Train...

Liên hệ với chúng tôi để đặt vé.

Ratraco - first class

Khoang 4 giường Ratraco

Green Train

Khoang 4 giường tàu Green

King Express

Khoang 4 giường tàu King